Anmälan

Avgifterna framgår av nedanstående tabell. Förutom själva undervisningen ingår följande i avgiften:

 • Skolböcker
 • Förbrukningsmateriel
 • Hemlagad skollunch och två mellanmål
 • Olycksfallsförsäkring
 • Tillgång till skolsköterska
 • Utflykter och studiebesök
 Avgifter läsåret 2018-2019   Förskola   Skola
  Heltid, 30 timmar

Skolbarn med statsbidrag

  6052 €

 

6052 €

5685 €

  Deltid 22, 5 timmar   4862 €
  Halvtid, 15 timmar   3790 €
  Dagsavgift, besökare       40 €       40 €
  Veckoavgift, besökare     175 €     175 €
  Månadsavgift fritids, 2 timmar/dag     100 €
  Månadsavgift, förlängd förskoledag, 2 timmar/dag     150 €
  Dagsavgift fritids/förlängd förskoledag, kl. 15-17

10 €

         7 €

 

Från och med höstterminen 2017 gäller följande regler för betalning av skolavgifter till Svenska Skolan.

  1. En anmälningsavgift på 200 € per barn/elev ska betalas tillsammans med skriftlig anmälan. Ytterligare 300 € betalas i samband med bekräftelse av plats. Avgifterna är ej återbetalningsbara. För kortare besök på skolan, maximalt två veckor, tas dock ingen anmälningsavgift ut.
  2. Läsåret delas in i tre betalningsterminer med följande förfallodagar:
   23 augusti
   15 december
   15 mars
  3. För varje utskickad betalningspåminnelse tillkommer €35.
  4. Samtliga fakturor skall vara till fullo reglerade för att en elev ska ha rätt att påbörja nästkommande betalningstermin.

Om du vill anmäla ditt barn, vänligen fyll i nedanstående anmälningsblankett och skicka till skolan! Varmt välkommen!