Föräldrar och elever om skolan

Vi är en flerspråkig familj (mamma svenska, pappa amerikan och barnen födda och uppvuxna i Portugal) som stod i valet och kvalet för elva år sedan då vår då treåriga dotter skulle börja “skolan”. Svensk, engelsk eller portugisisk skola? Alla språken kändes viktiga och naturligtvis också skolmiljön, bemötandet av barnet och den pedagogiska inriktningen.

Vi valde Svenska Skolan där båda barnen har gått hela vägen upp till 6:an. Vår dotter går nu i Year 10 på den engelska skolan och även vår son kommer att börja 7:an där nästa år. Vår dotter ser tillbaka på åren i Svenska Skolan som de bästa hon har haft: de små klasserna, lugnet, kamratskapen över åldersgränserna och glädjen i skolarbetet.

Vi känner att den Svenska Skolan har berikat hela familjens liv och genom att barnen har kunnat få undervisning i både engelska och portugisiska av modersmålslärare har behovet av utveckling i alla tre språken kunnat tillgodoses.

Meta, mamma till Olof


 

Svenska skolan blev det avgörande valet för oss!

Vi är en svensk familj, mamma Carin, pappa Magnus och barnen Maja (9 år) och Måns (7 år) från Nacka som nu bott här i Estoril i 5 månader. Under förra våren hade vi några olika möjliga länder att flytta till pga. Magnus arbete. Den stora frågan var förstås skolan för barnen. När vi fick reda på att Svenska Skolan fanns i Lissabon, blev valet av land lätt. Vi fick ett oerhört positivt intryck av skolan när vi hälsade på under sommaren och det positiva intrycket har faktiskt bara blivit bättre sedan barnen började skolan! Klasserna är små, alla blir sedda och det är fokus på kunskap. Barnen har dessutom blivit oerhört väl mottagna av alla och det blir faktiskt som en stor familj, klassindelningarna känns mindre viktiga. Barnen lär sig snabbare än vad vi upplevt att de gjort i Sverige. Vi är mer än nöjda med lärarna och Svenska Skolan och har svårt att se hur vi någonsin ska klara en omställning till de stora klasserna i Sverige igen. Att sedan vädret är gudomligt här, hjälper förstås till. Höstlovet tillbringade vi med att ”board surfa” i havet 5 minuter från vårt hus.

carin.blicke.rehle@gmail.com


 

”Vad gäller själva undervisningen är den toppen. Jämfört med skolan hemma i Sverige är det i mina ögon lite mer ordning och reda vilket tillåter lärarna att ägna mer tid åt själva undervisningen än hemma. Elsa som går 1:an har fler ämnen än hemma, t.ex. också engelska och portugisiska och något längre dagar men för hennes del är det enbart positivt. Både låg- och mellanstadiet jobbar ålderintegrerat vilket fungerar utmärkt. Det blir inte riktigt samma konkurrens som i en vanlig svensk skola utan alla jobbar utifrån sina individuella förutsättningar.

De små klasserna gör också att alla barn syns och att det finns tid för alla. Att skolan sedan har en swimmingpool är ju en extra bonus för barnen. Det underbara klimatet gör att gymnastiken kan hållas utomhus hela året runt.

En sak som vi finner extra spännande är de olika elevernas bakgrund, många av eleverna är portugisiska dvs. födda och uppvuxna här men med någon familjeanknytning till något av de skandinaviska länderna och vill därför behålla ett band till landet, någon har ingen anknytning till Skandinavien alls. Några av barnen är liksom vi här under en begränsad tid från Sverige, Danmark och Norge. Denna mix av bakgrunder innebär att barnen får en större förståelse för andra kulturer än om det bara varit helsvenska barn vilket ger ett sådant här äventyr en extra dimension.

Barnen på skolan är verkligen mysiga och tar hand om varandra. De märks att de är vana vid att ta emot nya barn som kommer till skolan. De är så få att de lär sig att vara rädda om alla på skolan, alla är potentiella kompisar. Det händer mycket kul på och runt omkring skolan bl.a. finns det dans en eftermiddag i veckan för de som vill, det ordnas melodifestival, sätts upp teater, ordnas karnivalsfirande osv. Svenska skolan fungerar som ett socialt nav för oss svenskar som är här vilket också är en viktig funktion för oss som bor här.”

Pia Berglund, mamma till Erik och Elsa, f.d elever på Svenska Skolan