Fritids

Fritids är en viktig verksamhet. Fritids är skolans teori omsatt i praktik. Fritids och skolan arbetar mot samma mål och kompletterar varandra. På fritids strävar vi efter att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens. Personalen arbetar aktivt för att barnen ska fungera i grupp och acceptera varandra olikheter. Både fria, spontana och organiserade lekar utvecklar barnens förmåga att fungera tillsammans.

Verksamheten på fritids bygger på kreativitet, social samvaro och ansvarstagande. Vi ser barnens behov och låter dem få en allsidig utveckling och möjlighet att påverka sin tid på fritids. Förutom barnens fria val av aktiviteter och lek, erbjuder vi aktiviteter. Skolbarnen erbjuds undervisning i engelska och portugisiska av ”native speaking-lärare”. Vi har lärarledd läxläsning. Alla både stora och små kan för en extra avgift delta i dans med professionell danslärare.

Fritidstiden ger också barnen möjlighet att använda sin kreativitet. Där kan vi måla, rita, skulptera, sy, bygga och göra collage. Ibland använder vi slöjdsalen för att snickra eller bygga. Det finns alltid möjlighet att leka, spela boll eller bara vara. Fritids har också en del projekt, t ex att sköta odling på skolgården. Vi har ett Fritidsrum där man kan läsa böcker, spela spel eller lyssna på musik. Datorer och iPads kan man också använda på Fritids. Är det fint väder badar vi gärna i poolen.

Under skolloven finns möjlighet att vara på Fritids hela dagen. Då gör vi särskilda program. Det blir gärna en längre utflykt eller något annat som vi inte gör till vardags. Ibland har vi ”extra barn” på Fritids under loven, det är barn med svensk anknytning men som går på portugisisk eller internationell skola till vardags.

Öppethållande
Att vara på Fritids är öppet för alla barn. Se prislista för aktuella priser. Fritids är öppet mellan kl 15-17, måndag-fredag. Under skollov har Fritids öppet efter särskild anmälan. Fritids är stängt under jullovet samt från mitten av juli tills skolan börjar i augusti.