Högstadium

Välkommen att läsa på åk 7-9 på distans med vår hjälp

Du som går i åk 7-9 har möjlighet att bedriva dina studier på distans via Sofia Distans Skola i Sverige, här finns alla lärare. All undervisning och kontakter med lärare sker via din internetuppkopplade dator. På Svenska Skolan i Lissabon har vi en pedagog som handleder och stöttar eleverna i deras arbete. Handledningen är individuellt anpassad efter varje elevs behov.

Handledningen går till så att högstadieeleverna varje måndag får hjälp att lägga upp sina studier för veckan, får viss coachning i ämnena under skolveckan och därefter hjälp med utvärdering av skolarbetet fredag. Distansundervisningen bygger dock på självstudier och till största delen ska eleven klara sig på egen hand. Det är viktigt att poängtera att handledaren inte är lärare.

Att läsa på distans och vistas på Svenska Skolan i Lissabon ger eleverna den viktiga sociala kontakten och en studiemiljö som främjar studierna.

Kostnader för handledning vid Svenska Skolan i Lissabon är 5762€/ läsår. I detta ingår handledning enligt ovan, mellanmål och lunch, tillgång att vistas i skolans lokaler under skoltid.

Anmälan och information se vidare www.sofiadistans.nu

Kostnader för distansundervisningen betalas till Sofia Distans.