Kompletterande svenska

Välkommen till kompletterande svenska vid Svenska Skola!

Vi erbjuder svenskundervisning för barn från 6 år som går i portugisiska eller internationella skolor. Minst en förälder ska vara svensk medborgare och svenska ska användas som ett levande språk i hemmet.  Syftet med undervisningen är att hjälpa eleverna att bibehålla och utveckla sina kunskaper i det svenska språket och att lära sig mer om Sverige.

  • Undervisningen följer en egen fastställd kursplan från Skolverket.
  • Undervisningen omfattar två 60 minuterslektioner i veckan vanligt vis en vardagseftermiddag mellan kl 16.30-18.30.
  • Kostnad 200 € per barn och termin.

För mer information om kursen kan du läsa 

Eller från Skolverket.