Lär dig portugisiska – Learn Portuguese

Ana Santos erbjuder undervisning i portugisiska och kommer under hösten erbjuda följande program från och med 4 oktober:

Beginners Onsdag/Wednesday 13 00 – 15 00
Intermediate I Torsdag/Thursday 16 30 – 18 30
Intermediate II Fredag/Friday 16 30 – 18 30
Advanced I Torsdag/Thursday 14 30 – 16 30
Advanced II
(Portuguese culture themes)
Onsdag/Wednesday 15 00 – 17 00
Conversation
(beginner level routines)
Måndag/Monday 16 30 – 18 30

Ana har en MSc i att undervisa utländska vuxna i portugisiska och har 10 års erfarenhet. Undervisningen sker på portugisiska och engelska.

Kontaktdetaljer: anarsantos8@gmail.com § Swedish School: 21 457 06 46