Ledighetsansökan

Ledighet för elev

Under ett läsår går barnen i skola det antal dagar som är fastställt i lag (178 dagar) och utifrån det är målsättningen och undervisningen upplagd.

Att vara ledig från skolan kan för familjen vara viktigt och nödvändigt. Detta vet naturligtvis ni som föräldrar bäst. Vår förhoppning är att ni respekterar era barns arbete på skolan och inte tar ut mer ledighet än nödvändigt. Vi ser tydligt hur elevers ledighet påverkar det sociala livet i klassen, elevens kunskaper och sociala situation på skolan. Vi vill därför be er att vara mycket restriktiva med att be barnen ledigt från skolan utöver fastställda lov. 

Nationella prov i årskurs 3 och årskurs 6 är obligatoriska för alla elever och genomförs under en stor del av vårterminen. Flera av delproven görs i par eller i grupp där man bl.a. mäter elevens verbala förmåga, förståelse, samarbets- och argumentationsförmåga. Vid frånvaro försvåras elevens möjlighet att visa vad den kan, samtidigt som skolan får sämre möjlighet att genomföra proven och göra en bra uppföljning av resultaten. Det är viktigt att varje elev får tillfälle att visa sin kunskapsutveckling, så att rätt stöd kan ges. Under den period som de nationella proven genomförs, beviljas ingen ledighet.