Nationella prov åk 3 och 6

Följande datum gäller för nationella prov åk 6:

Svenska: 5/2 och 7/2

Matematik: 13/3 och 15/3

No-ämne: 11/4

Engelska: 23/4 0ch 26/4

So-ämne: 2/5 och 3/5

Nationella prov åk 3:

Proven i svenska och matematik kommer att genomföras under perioden 11/3 till 17/5. Exakta datum meddelas senare.

Observera att ledighet inte kommer att beviljas de datum nationella proven genomförs.