Ordningsregler

För att skolan skall fungera effektivt och vara en trevlig plats att vara på, både för elever och personal, är det viktigt att alla känner till våra ordningsregler. Ordningsreglerna har utarbetats tillsammans med eleverna.

Ordningsregler på Svenska Skolan i Lissabon

Elever och personal arbetar tillsammans så att vi respekterar varandra. Alla ska få vara med, ingen ska behöva vara ensam.

  • Vi visar hänsyn och omtanke
  • Vi lyssnar på varandra
  • Vi är rädda om våra saker
  • Vi använder ett vårdat språk
  • Vi passar tider
  • Våld, mobbning och kränkningar är förbjudet

Arbetsro ska råda.

  • Vi tar ansvar för det vi gör och visar hänsyn och omtanke

Personal i skolan bestämmer och alla respekterar det.