Sjukanmälan

Om ert barn är sjukt, vänligen meddela skolan mellan kl.08.30-09.00, tel. 214 570 646.

Information och råd vid sjukdom

För att en verksamhet ska kunna bedrivas på vår skola, förutsätts att barn och personal är friska.

Osäkerhet och delade meningar kan förekomma mellan personal och föräldrar om var gränsen ska dras mellan ett friskt och ett sjukt barn. Ett tillsynes friskt barn hemma, kan i en grupp med andra barn vara både grinigt och hängigt.

Följande riktlinjer, utfärdade av Sjukvårdsrådgivningen, gäller även på Svenska Skolan.

Barnet ska hållas hemma om:

  • Har eller har haft feber. Barnet ska ha en helt feberfri dag hemma.
  • Är feberfritt, men är så trött och hängigt att det inte orkar med vanliga aktiviteter, som att vara ute även om vädret är dåligt.
  • Har en smittsam sjukdom, t.ex. halsfluss som är obehandlad eller behandlad kortare tid än två dygn.
  • Har maginfektion med kräkningar och/eller diarré. Barnet skall kunna äta fast föda och behålla den under minst ett dygn utan diarré, eller vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkningen.
  • Behandlas med någon medicin. Medicinering ska ej ske på skolan – undantag gäller naturligtvis kroniska sjukdomar som t.ex astma.

Barnet bör vara symtom- och feberfritt minst ett dygn efter sjukdom, innan de återgår till förskola/skola.