Styrelsen

Föräldraföreningens styrelse för läsåret 2016-2017

Ordförande: Björn Jacobsen

Vice ordförande: Jonas Andersson-Junkka

Ekonomiansvarig: Michael Zell

Ledamot: Anneli Andersson, Diana Conticelli, Ulf Bizzozero, Susanne Häfeli-Hestvik

Hedersledamot: Marianne Rocha Martins, skolans grundare

Skolans representant: Susanne Morgan, rektor