Styrelsen

Föräldraföreningens styrelse för läsåret 2017-2018

Ordförande: Björn Jacobsen

Vice ordförande: Jonas Andersson-Junkka

Ekonomiansvarig: Michael Zell

Ledamot: Anneli Andersson, Diana Conticelli, Susanne Häfeli-Hestvik

Hedersledamot: Marianne Rocha Martins, skolans grundare

Skolans representant: Ulf Bizzozero, rektor