Skolans värdegrund

Svenska Skolan i Lissabon baserar värdegrunden på

Respekt – Omtanke – Trygghet

Så här arbetar personalen på Svenska Skolan:

 • vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade
 • vi godtar ingen som helst mobbning
 • vi visar ett tydligt och respektfullt beteende mot varandra och våra besökare
 • vi vuxna är konsekventa och ser alla barn som ”våra”
 • vi har positiva förväntningar på barn och vuxna
 • vi uppmuntrar och ger varandra positiv feedback
 • vi lyssnar aktivt på varandra
 • vi medverkar till att kommunikationen mellan oss är rak och öppen
 • vi formulerar rimliga regler som är möjliga att aktivt följa upp av alla
 • vi har ett medvetet förhållningssätt som ska ansvarsträna barnen

Så här vill vi att barnen på Svenska Skolan ska vara mot varandra:

 • alla får vara med
 • vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade
 • vi får vara med och säga vad vi tycker
 • vi får tänka vad vi vill, men inte säga vad som helst
 • vi retar inte varandra
 • vi ljuger inte
 • vi säger förlåt, om vi gjort något dumt
 • vi tänker på vårt språk
 • vi har roligt tillsammans
 • vi tröstar varandra om någon är ledsen
 • vi tar ansvar för det vi gör
 • vi städar upp efter oss
 • vi är bra kompisar

Jag som förälder bidrar med att jag:

 • respekterar skolans värdegrund och regler
 • diskuterar detta hemma med mitt barn
 • läser information från skolan tillsammans med mitt barn
 • tar del av skolarbetet och gemensamt med personalen löser eventuella problem
 • är en god förebild
 • agerar om jag ser eller hör något som står i strid mot skolans värdegrund
 • uppmuntrar mitt barn och stöttar med hemuppgifterna
 • kommer på besök på förskolan och i skolan